Privacy Statement

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die jij of je browser rechtstreeks aan ons opgeeft.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Bouwadviesbureau Heslinga
Adres: Stationsstraat 7
Postcode + woonplaats: 9671 AH Winschoten

E-mail: info@bouwadviesbureau-particulieren.nl
Telefoonnummer: 0597-855455 / 06-15274989

Bouwadviesbureau Heslinga is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Bouwadviesbureau Heslinga is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking namens het adviesbureau, waaronder www.bouwadviesbureau-particulieren.nl en het gebruikte Content Management Systeem.

Bouwadviesbureau Heslinga verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van opdrachtgevers, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten ook gebruik van cookies. Bekijk hier onze Cookieverklaring met meer informatie over cookies en het gebruik ervan op deze website.

De door Bouwadviesbureau Heslinga opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst, met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Bouwadviesbureau Heslinga. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor ons bureau om de overeenkomst uit te voeren.

Bouwadviesbureau Heslinga gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met je persoonsgegevens en doet er alles aan om je gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Bouwadviesbureau Heslinga altijd passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website en het Content Management Systeem te waarborgen.

Door Bouwadviesbureau Heslinga worden de volgende persoonsgegevens van je opgeslagen:

1) voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: je naam en e-mailadres;

2) voor de uitvoering van de overeenkomst: je naam, e-mailadres, telefoonnummer, en daarnaast eventuele bedrijfsnaam, adres, postcode en vestigingsplaats;

3) voor de aanvraag van een telefonisch intakegesprek: je naam, e-mailadres en telefoonnummer;

4) voor het versturen van nieuwsbrieven: je naam en e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor jou altijd  in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@bouwadviesbureau-particulieren.nl

Je persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

1) in het geval van het versturen van een vrijblijvende offerte: na 60 dagen;

2) in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn;

3) in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging.

Voor het versturen van een nieuwsbrief maakt Bouwadviesbureau Heslinga gebruik van een externe E-mail Service Provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekt aan de Email Service Provider. De externe E-mail Service Provider is Mailchimp.

Het staat Bouwadviesbureau Heslinga vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van ons bureau ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk door de eigenaar van Bouwadviesbureau Heslinga.  In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van ons bureau.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Link naar de Privacy instellingen