Een bouwvergunning aanvragen kan nodig zijn bij het bouwen, renoveren of verbouwen van je woning. Wanneer moet je een bouwvergunning aanvragen?

Bouwvergunning aanvragen : wet en regelgeving

Er wordt veel gebouwd in Nederland. Nieuwbouw, verbouw en aanbouw van bestaande woningen. De bouw is volop in beweging, zeker omdat er continu nieuwe woonruimte moet komen voor mensen die willen verhuizen, groter wonen of een huis willen kopen. Je mag niet zo maar een huis bouwen of verbouwen. Daar zijn regels voor opgesteld waar je je aan moet houden. Bij nieuw bouwen of verbouwen zal je in veel gevallen dan ook bouwvergunning moeten aanvragen. Dit kun je ook lezen in de WABO (Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht).

Bestemmingsplan maken

Bij een nieuwbouwwoning moet er gekeken worden of op het stuk grond waarop je wilt bouwen, ook gebouwd mag worden. Dit staat in een bestemmingsplan. Daarin staat geschreven op welke grond binnen een gemeente gebouwd mag worden. Dit bestemmingsplan kun je zelf opvragen bij de gemeente. Je kunt er meer over lezen op de volgende pagina bestemmingsplan.

Bouwvergunning afgeven

Als er volgens het bestemmingsplan gebouwd mag worden, kun je met een ontwerp van je woning of aanbouw een bouwvergunning bij je gemeente aanvragen. De gemeente zal kijken of je ontwerp voldoet aan de hiervoor bestemde wetten en regels:

 • Past de woning in het bestaande bestemmingsplan van je gemeente?
  Soms komt het voor dat je bouwplan niet samenvalt met het bestemmingsplan. Je kan echter altijd een vrijstelling van het bestemmingsplan aanvragen. De gemeente zal dan beoordelen of ze tot deze vrijstelling overgaan.

 • Voldoet je aanvraag aan het bouwbesluit?
  In het bouwbesluit staan de technische eisen waaraan een bouwwerk aan moet voldoen. Je treft hier regels omtrent veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en milieu.

 • Voldoet je aanvraag aan de gemeentelijke bouwverordening?
  In de gemeentelijke bouwverordening staan een aantal stedenbouwkundige voorschriften en bepalingen over aansluiting op het gemeenteriool, openbare nutsvoorzieningen etc.

 • Voldoet je aanvraag aan de welstandseisen?
  De welstandseisen hebben betrekking op het uiterlijk aanzien van het bouwwerk. Hierover kan de gemeente zelf oordelen of legt dit voor aan een welstandscommissie. Elke gemeente zal in een welstandsnota een opsomming maken van de criteria waaraan een bouwwerk moet voldoen om goedgekeurd te worden.

 • Past de woning in de omgeving en hebben buren geen bezwaar?
  Indien buren of omgeving bezwaar maken tegen een bepaald bouwwerk, dan zal de gemeente hierover een oordeel vellen. Het kan betekenen dat jij je originele bouwplannen moet wijzigen om toch akkoord te krijgen. In andere gevallen wordt een bezwaar nietig verklaard en kan jij gewoon je plan doorvoeren.

Dit soort wetten en regels kun je ook vinden in Het Bouwbesluit 2012 en Regeling
Bouwbesluit 2012.

Lees ook de laatste informatie over de aanscherping van dit Bouwbesluit 2020.

Klik door om te kijken of jij bij je bouw of aanbouw van jouw huis of ander bouwproject een bouwvergunning nodig hebt.

Bouwkundige inspectie bij aankoop woning

Heb je een koopwoning op het oog, maar wil je wel zeker weten of je droomhuis in een goede bouwkundige staat verkeert? Als bouwkundig adviseur kun je ons vragen om mee te gaan naar de bezichtiging, zodat wij de staat van de woning op diverse punten kunnen inspecteren. Wij checken hierbij onder andere de staat van het dak, zolderruimte, achterstallig onderhoud, muren, isolatie, badkamer, eventuele vochtproblemen en meer. Wij kunnen dan een goede inschatting maken van de (extra) kosten die met de verbouwing van je woning gepaard gaan. Zeker bij het kopen van een oudere woning die verbouwd moet worden en (veel) onderhoud vraagt. Je wilt natuurlijk wel zeker weten dat je de woning koopt voor de juiste prijs en in een reële staat.

Lees hier meer over op bouwkundige inspectie.

Hulp bij een bouwplan maken

Wil je graag een bouwplan maken voor een nieuw te bouwen huis, een woningrenovatie of een grote verbouwing? Voldoe je aan alle regels en wetten van de gemeente en is er een bouwvergunning afgegeven?  Als bouwkundig adviesbureau voor particulieren, kunnen wij je helpen bij de start van een goed bouwplan.

Lees meer over een bouwplan maken.

“Wij kunnen je helpen bij je vragen over een bouwvergunning of bouwplan”